Трпе!!!

Се качува Трпе на воз,влегува
во купето и гледа пет црнци:
-Овде нешто изгорело???