Курва и таксист

Дечко и девојка отишле со кола на некое запуштено место надвор од градот и почнале да се љубат. Поминало малку време и девојката му вика на дечкото:
- Слушај, не ти кажав, ама јас сум проститутка и за ова што следи треба да ми платиш 50 марки.
Дечкото без проблем и плаќа и завршуваат работа. После сесијата пали цигара девојката и го прашува дечкото:
- Зошто не се движиме накај град?
- Па види вака, ја у ствари сум таксиста и патот до град ќе те кошта 60 марки.