Плавуша

Зошто плавуша на сабајле си ги трие очите?
- Зошто нема јајца за да си ги почеша!