Свињи

Разговараат две свињи:
- Ти што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
- Па, се мислам меѓу виршла и домашна тенка.