Мачори

Седат мачори дома и се досадуваат. Најстариот вели: - Ајде надвор да се сексаме.
- А што ви значи тоа да се сексаме? -прашува најмладиот мачор.
- Ај со нас па ќе видиш - му одговориле другите и излегле.
Стоеле на аголот два часа, а бидејќи било февруари, се замрзнале од студ.
Тогаш најмладиот рекол: - Јас можам да се сексам уште пет минути, а потоа одам дома, замрзнав.