Мујо, Хасо и Фата

Отишол Хасо на гости кај Фата и Мујо. Кај нив имало и други гости, па седнале, се расположиле, пивнале по некоја чашка и на Хасо му се видела Фата многу убава. Размислувал тој како да и каже дека му се прави нешто и најпосле зел салвета и и напишал порака:
"Фато, јас би сакал да те ебам. Ако се согласуваш стави ја раката под маса и повлечи ме за курот едиаш, а ако не си за тоа повлечи ме едно три - четириесет пати и тоа малку побрзо."