Бедуин

Сахара на пладне. Јава бедуин на камила, изнемоштен од горештината, кога покрај него пролетува велосипедист. Бедуипот го запира и го прашува како може да јури по таква горештина.
"Во тоа е штосот, колку побргу јуриш ветерот повеќе те лади."
Решава бедуинот да проба. Ја тера камилата по галоп, и така половина час, додека не цркнала.
"Да му се невиди, се смрзна!" резигнирано заклучил бедуинот.