Гробар

Се возел во автобус едеп функционер. До пего седел работпик. Политичарот започнал разговор (да го искористи слетупањето во базата):
"Што си ти, другар?"
"Работник."
"Дали би работел за Французите, ако ти платат добро?"
"Како да не, би работел недела - две и готово."
"А за Англичаните?"
"Бп работел за нив неколку дена и би им рекол - доста беше."
"А за Американците?"
"Е, за пнв ие би работел, за никакви пари."
"А Партијата?"
"За Партијата? За нашите другари?“
„Би работел и дење и поќе, без да ме плаќаат."
Расположен, политичарот си помнслил дека ваков ентузијаст треба да се награди и го прашал:
"Каде работиш?"
"На гробишта, Јас сум гробар."