Соса и Лала

Соса и Лала го гледале па телевизија изборот за Мис и Лала рекол:
"Гледај, Сосо, оваа е како Мерцедес, а ти си како комбајн!"
Кога си легнале вечерта, Лала ја прашал Соса:
"Ќе сe погалиме ли малку?"
"Зар за една сламка да го палам комбајнот?"- одговорила Соса.