Хуманитарна помош

Добиле Црногорците хуманитарна помош.И како обично бива,меѓу другото имало и непотребни работи како лажичиња за сладолед.Се чуделе што е тоа,кога на едниот му светнува. -А бре,да не е ова расад за лопати!