Мистерија, секс, религија, богатство

Професорката на факултет им рекла на студентите да напишат есеј.
- Во есејот треба да има мистерија, секс, религија и богатство.
Ете го Трпе по три минути.
- Готово, професорке!
- Е ајде да чуеме.
- Ох, господе, грофицата е тудна, кој ли го направи тоа?