Смрди

Рамче и жена му сакале да пренесат твор преку граница, иако бил забранет пренос на животни. Пред граница:
- Жено бутај го творов во гаќи!
- Ама Рамче смрди многу.
- Бутај го мори!
- Ама смрди, труе...
- Абе бутај го, па ако треба и нека се отруе!