Тајната вечера

Се собрале сите апостоли на тајна вечера али во сегашно време. И така се распрашале што е во тренд и сите им кажале дрога. И така на тајната вечера земале сите видови дрога и почнале да се дрогираат. Кога сите се направиле стоун некој им звони на врата. Исус станува и отвара врата. Апостолите го прашуваат кој е и он им вика: Јуда со ентеше!