Студент

Професор прашува студент по медицина:
- Колега, како ќе познаете дали некоја жена е бремена?
- Па, ќе има голем стомак и пеги по лицето.
- Аха. А јас имам ли голем стомак?
- Да.
- Имам пеги по лицето?
- Да.
- Е, па, кога ќе чуеш дека сум се породил, дојди да ти напишам шестка.