Плавуши

- Зошто во град има се повеќе плавуши?
- Па, не знаат да се вратат дома.