Црвено и бело

- Што е тоа мало црвено, по малку бело?
- Мравка со нога во гипс.