Ромски

Влегува ромка во автобус, купува карта и го прашува возачот:
- Може да замам цвеќе со мене?
- Може.
- Ружо, влагај.