Студентски виц

Разговараат двајца студенти:
- Абе, овој професоров е многу глуп.
- Зошто?
- Па научил 14 јазици, а се оженил со жена која не му дава до збор да дојде.