Трпе!!!

Трпе целиот запален после гледање на порнич, хистерично тропа кај комшиката.
-Отворај мори комшике да видиш што ќе ти направам!Ќе ме памтиш цел живот!
-Марш бре таму,не сум јас ороспија!
-Знам,и онака немам намера да ти плаќам!