Тошо педер

Децата од Тошовата улица го научиле дека е педер и секојпат кога поминувал по улицата, му викале: *Тошо - педерот, Тошо - педерот!*
Еднаш излегол Тошо да прошета со неговото огромно куче и децата пак му викале...
Се свртил Тошо и, со женски глас викнал: *Џеки, држи ги!...
- Ав, ав, залајал Џеки, со женски глас.