Резервисти

Група резервисти - падобранци, тргнале на задача со нов тип падобрани. Откако скокпале од авионот, на височина од 10 000 метри паѓаат низ воздух и избезумено бараат начин да ги отворат падобраните.
На 8 000 метри гледаат двајца војници - резервисти како летаат нагоре. Кога се размипувале падобранците им довикнале:
"Да не знаете како се отвараат овие падобрани?"
"Не знаеме, ние сме минери."