Сличност

Што е сличноста меѓу печена кокошка и исунчана женска?
- И кај двете белото месо е најслатко.