Мажење

-Кога ќе се мажите, мила госпоѓице?
Веќе одаман сте свршени . . .
-Знам, но кога мојот пријател е пијан јас не го поднесувам,
а кога е трезен тогаш тој мене не ме поднесува.