Надитрување

Разговараат двајца пријатели:
-Како тоа сопругата не ти се лути, а редовно се враќаш дома во три наутро?
-Секогаш ја надитрувам, со тоа што се враќам еден час пред неа.