Мудрост

-Човек кој попушта кога не е во право - тоа е мудрец.
Човек кој попушта кога е во право, тоа е . . .
-Оженет човек! - дофрла некој од слушателите