Мала историја на медицината:

- Ме боли увото.

2000 п.н.е. - Еве, изеди го коренов.
1000 н.е. -Тоа со коренот е ерес, кажи ја оваа молитва.
1850 н.е. - Молитвата е суеверие, испи ја оваа напивка.
1940 н.е. - Таа напивка е обично масло, испи ја пилулава.
1985 н.е. - Таа пилула е неефикасна, земи антибиотик.
2000 н.е. - Антибиотикот е вештачки. Еве, изеди го коренов.