Пит-леси териер

Што ќе добиеш кога ќе се вкрстат пит-бул териер и леси?
- Куче што ќе ти ја изгризе раката, па ќе оди да бара помош.