Сличност

- Зошто сексот е сличен со бриџ?
- Не ти треба партнер ако имаш добра рака.