Воздух

- Зошто воздухот има многу заедничко со секс?
- Се е супер, додека не го снема.