Папучар :)

Жена разговара со адвокат:
- Сакам развод!
- Зошто сакате развод?
- Затоа што маж ми постојано се обидува да работи по куќата.
- Ама тоа не е доволна причина за развод.
- Не разбирате. Се обиде да ја работи бебиситерката, па чистачката...