Цигански

Се сретнуваат две циганчиња:
- Што си бе толку блед, да не си болен?
- Не бе. Мајка ми ми го изми лицето.