Сличност

- Што е сличност помеѓу секс и кречење стан?
- И во едниот и во другиот случај некој треба да гледа во таван.