Шајкарски

Си биле две шајки и играле кошарка. Дошол чеканот и ги забил.