Трпе и Трпеица

Трпе и Трпана ги заборавиле клучевите во кола и се обидуваат да ја отворат вратата.
Трпе се нервира:
- Не можам да ја отворам, по ѓаволите.
- Прави што ќе правиш само побрзај, изгледа ќе врне, а покривот е спуштен.