Нарачавте будење???

Човек кој престојува во хотел во Црна Гора порачал будење во 7,30.
Сабајле ѕвони телефонот и слуша:
- Ало, господине. Вие ли порачавте будење во седум и пол.
- Да.
- Па станувајте, што чекате. Единаесет и пол е веќе.