Трпе и Трпеица

Трпе и Трпана биле разведени.
Трпе: Ќерко! Денес ти е 18 роденден. Еве ти ја последната алиментација, однеси и ја на мајка ти, и види каква фаца ќе направи , па дојди кажи ми.
Ќерката: Мамо, еве ти ги последните пари од алиментација, и треба да видам каква фаца ќе направиш, па да му кажам на тато.
Трпана: Е па , кажи му дека он у ствари и не ти е прав татко, види му ја фацата, па дојди кажи ми!