Трпе!!!

Трпе ги однел двете свинчиња на ветеринар.
- Еднава свиња ти е супер, а другава, да бидам искрен, потечени и се очите.
- Е како нема да и се отечени , вчера два саата ме гледаше како швајсувам!