Трпе!!!

Трпе и вели на сосетката:
- Митро мори, вчера добив анонимно писмо, некој напишал дека јас сум бил магаре, жена ми - овца, а син ми - свиња.
- Баш ми е жал Трпе, сигурно е некој што многу добро ве познава!