Трпе!!!

Докторот излегува од канцеларија.
- Ајде кој е Трпе нека влезе на преврска!!
- А Трпе си отиде, му зарасна раната.