69

- Која е максималната брзина за секс?
- 68. На 69 треба да се свртите.